top of page

Acompanyar la por (taller online)

La por es una emoció que ens bloqueja i dificulta el pensament i l'acció.
Prenent com a marc de referència la educació lliure i la neuropsicologia explorarem els orígens, els efectes i els recursos possibles per gestionar-la els adults i acompanyar als infants.

La por es una emoció directament lligada a la supervivència. Es un mecanisme adaptatiu. Explicarem el procés neuro-fisiològic de la por, perquè bloqueja el pensament i perquè es perjudicial quan aquest procés perdura en el temps i es fa crònic.

Veurem també la diferencia que hi ha entre els animals i els humans.

També veurem com la por es configura a partir de les nostres vivències primitives i creences incorporades.

I tot això, òbviament, per poder fer quelcom amb la por.

En primer lloc, els adults amb si mateixos.

Després també donaré eines per acompanyar, parlant també de temes complexos com els malsons i les pors a coses intangibles (entitats, fantasmes, etc...).

Faré una introducció de ½ hora aproximadament per donar pas a preguntes i reflexions.

Per apuntar-se al taller demanar IBAN a nosomres@telefonica.net y pagar 10 € (fins el 17 de març) o 12€ a partir del 18 de març.

bottom of page