top of page

Si et matricules abans del 15 de juliol: 10% de descompte en el preu de la matrícula!

Ancla 2

Arts Marcials Integrades i Jocs Marcials es una proposta que es desenvolupa en quatre nivells d'edat en Barcelona i en Premià de Mar:

5-6 anys

7-12 anys

13-17 anys

18-25 anys

Adults

tots els grups: calendari i horari

Arts Marcials Integrades t'ajuda a descobrir i desenvolupar el teu poder personal i alinear-te amb el teu propòsit. Allò que es comú a totes les propostes es l'empoderament i la connexió amb un/a mateix/a. Com a art marcial es especialment rellevant el treball emocional sobre l'agressivitat i la por.

És una proposta basada en principis d'arts marcials internes que es desenvolupa en tres nivells:

 • Físic i postural. Incidint en la postura i desenvolupant el moviment mes ajustat i econòmic.

 • Energètic. Desenvolupant el cos energètic des de la sensopercepció.

 • Mental. afavorint la consciència dels nostres patrons i focalitzant la atenció.

La proposta es desenvolupa amb infants, adolescents i adults, ajustant-se a cada nivell.​

 

Jocs Marcials 5-6 anys (Psicomotricitat pulsional) en Barcelona i Premià de Mar

Jocs Marcials 5-6 integra elements de la pràctica psicomotriu, de la expressió corporal i dansa i de les arts marcials. 

Es una proposta que cobreix l'espai entre la psicomotricitat on predomina el moviment espontani i els jocs marcials 7-12, on l'element tècnic comença a tenir una presència important.

Es un espai on donarem especial importància al moviment espontani i expressiu però també s'aniran introduint propostes orientades a un aprenentatge motriu mes concret realacionat amb les arts marcials.

Aprofitarem la necessitat dels infants d'aquesta etapa del joc simbòlic  per avançar cap a allò mes expressiu i individual i tambè cap a aprenentatges basats en prinicipis de les arts marcials com desplaçaments en diferents alçades, postura i to, i moviments tècnics de lluita al terra, desequilibri i colpeix.

Tot en un ambient de cura d'un/a mateix/a i dels altres (regla d'or).Els objectius que orienten la proposta són:

- desenvolupament d'una agressivitat sana des del treball lúdic de la pulsió i la interacció amb els altres. Que coneixin la seva força i poder però respectant als altres i a ells mateixos.

- desenvolupament sensoriomotor des del moviment espontani i propostes mes enfocades per tal de que explorin habilitats bàsiques en relació a les arts marcials. 

- transició natural cap a la activitat reglada. En aquesta etapa dels 5 als 6 anys, els infants progressen des del joc simbòlic al joc de regles. Es important respectar els ritmes de cada infant.

- regulació tonico emocional. Mitjançant el joc simbòlic l'infant expressa el seu mon emocional.

 

Metodologia

Cada sessió començarà amb una proposta de joc pulsional per facilitat la descàrrega d'energia. La segona fase será l'activitat simbòlica i, progressivament, anar introduïnt la regla en funció de la maduració del grup. L'activitat reglada seran jocs simples de grup o propostes enfocades a aprendre principis de les arts marcials.Es tracta d'un enfoc no directiu i contextual, respectant els ritmes de cada infant. 

Lloc, preu, calendari horari i condicions

Barcelona: dimarts de 15,30 a 17 a Gràcia

Premià de Mar: dilluns: de 15,30 a 16,45 al centre  de Premià 

 

 

Jocs Marcials 7-12 anys  

La proposta regular pels infants (7-12) té casi 20 anys d’antiguitat (2005) i ofereix una proposta que integra principis de diferents arts marcials amb la finalitat d’empoderar als infants i que desenvolupin capacitats importants per la vida.

En essència es tracta de facilitar la consciència d'un/a mateix/a i, si s'escau, la maduració emocional especialment en relació a la agressivitat i la por. 

La sessió d’arts marcials, aquest any 2022-23 començarà amb una salutació en cercle.

Després comunicaré si hi ha alguna cosa important i farem 1 minut de meditació. La proposta mes habitual està inspirada en el vedanta advaita i consisteix en observar els pensaments.

Després explico una petita història o anècdota o pensament que tingui a veure amb les arts marcials.

El joc inicial que ve a continuació es un joc de descàrrega motriu intensa. Ja sigui una activitat reglada (basada quasi bé sempre en perseguir) o simbòlica (quasi bé sempre, animals), es tracta de que hi hagi molt de moviment amb el mínim esforç atencional.

Després entrarem en una etapa més tècnica, on treballarem molt per parelles, en les que es dona una pauta per que investiguin en propostes de lluita en diferents àmbits: colpeix, desequilibri, terra, boken, etc.

Al final, hi haurà propostes de massatge, yuki, o chi-kung bastant lliure i un minut d’estàtica (abraçar l’arbre). També fem alguns llocs d'atenció i intuició al final com “la moneda” (endevinar qui la te). També, de vegades fem una ronda de paraula, pero en dos grups.

Si voleu més informació podeu accedir a un document a través del seguent vincle (està pendent de revisió però us podeu fer fer bastant una idea bastant ajustada)

Calendari, horari, preus i condicions

Grup de Barcelona: dimarts de 17,30 a 19 a Gràcia

Grup de Premià. dilluns de 17 a 18,15 al centre de Premià

Arts Marcials Integrades (13-17 anys) :

En aquesta etapa de transició entre el món infantil i la vida adulta, pren especial rellevància oferir als adolescents espais d'aprenentatge corporal per una banda, però també de coneixement de com funciona la ment i les emocions. Espais d'expressió segura on no se sentin jutjats.

La proposta marcial també es situa a mig camí entre la proposta dels infants i la proposta dels adults: hi ha un treball tècnic important basat en principis d'arts marcials i, alhora, moments molt lúdics de descàrreg

Grup de Barcelona (dimecres de 17,30 a 19 a Gràcia. 

 

AMI 18-25 anys Premia de Mar (nou grup!)

Una proposta per a joves que vulguin desenvolupar les seves capacitats físiques y aprendre recursos per millorar el seu benestar emocional. En aquest grup, l'accent en eles eines internes s'accentua en relació al grup de 13-17 anys.

(Grup en contrucció)

Calendari, horari, preus i condicions

AMI adults (de 18 anys en endavant):

 

Classes obertes a tothom sense que calgui cap experiència prèvia en arts marcials.

La intenció d'aquesta proposta, que funciona des de l'any 2016, es la de que trobis el teu poder. M'inspiro en principis de les arts marcials internes, per la qual cosa hi ha una consideració especial a la dimensió subtil i energética del treball. Això no descarta un treballa més "físic" pero acurat, perque poguem gaudir d'una bona disponibilitat corporal.  

 

Calendari, horari, preus i condicion

 

Premià de Mar: dilluns de 19 a 20,30

Barcelona: dimecres de 19 a 21 a Gràcia.

​Altres opcions:

 • AMI ADULTS també es pot oferir en propostes no regulars, com tallers de 4 hores o retirs de caps de setmana.

 • Possibilitat de sessions individuals per persones que volen fer un treball més individualitzat i adaptat a les seves necessitats.

 • També pot formar part i estar integrada dins d’altres programes com son exemples:

  • TCI on funciona des de fa mes de 15 anys.

Si voleu mes informació podeu accedir a un document informatiu mitjançant el vincle seguent. Requereix actualització però pot servir per fer-ser una idea mes complerta. 

Grups regulars i tallers 2023-24

5-6anys Barcelona (Gràcia) dimarts 15,30-16,45

5-6 anys Premià de Mar. dilluns 15,30-16,45

7-12 anys Barcelona (Gràcia) dimarts 17,30-19

7-11 anys Premià de Mar. dilluns 17-18,30

13-17 anys Barcelona (Gràcia) dimecres 17,30-19

18-25 anys Premià de Mar. dilluns de 18,30-20

Adults Barcelona (Gràcia) dimecres 19-21

Adults Premià de Mar. dilluns (horari per definir)

Taller Adults Barcelona (Gràcia) dissabte 5 novembre 10-14

Formació en Arts Marcials Integrades

Amb la finalitat de compartir la experiència acumulada en aquests 15 anys de pràctica, es poden oferir tallers i formacions per:

 • Famílies que vulguin recursos per afavorir la evolució de la agressivitat.

 • Educadors/es de projectes tant en l'àmbit oficial com alternatiu que vulguin aprofundir en l'acompanyament de la agressivitat.

 • Professors d'educació física que vulguin incorporar principis i recursos en la seva pràctica.

 • Professors d'arts marcials que vulguin integrar recursos pedagògics.​

Aquesta proposta té moltes coincidències amb allò que s'ofereix en  formació en educació lliure.

 

Ancla 3
Ancla 4
Ancla 5
18-25
bottom of page