top of page

PEDAGOGIA DE LA PRESÈNCIA

MESTRES DE LA PRESÈNCIA: EFICACIA I FELICITAT A L'AULA

 

La transformació personal dels adults i adultes responsables de l'educació dels infants i adolescents és la primera condició per la innovació educativa.

En aquesta formació sintetitzo allò  après en més de 40 anys d'experiència en diversos àmbits educatius.

Està adreçada a persones que vulguin explorar camins conscients i creatius en l'educació d'infants i adolescents.

Persones que vulguin créixer personalment i professional i obtenir eines per crear els seus propis recursos. D'aquesta manera podran oferir als seus alumnes i/o equips un acompanyament més personalitzat, permetent desenvolupar els seus dons i talents.

La formació està pensada per qualsevol nivell educatiu i, tot i que està centrada en la relació educador/a-alumne/a, abasta també la relació coordinador-equip, de forma que molts recursos també són aplicables a la tasca de coordació i el funcionament d'equips educatius.

 

La formació consta de 70 hores, 56 de les quals són presencials i 14 en línia.

 

Sessions presencials:

Les 56 hores presencials estan repartides en 8 sessions de 7 hores que es faran en dissabte de 10h. a 14h. i de 15h. a 18h.

Ambdues sesions tenen una pausa de 5'.

Abans de cada mòdul s'enviarà material escrit i/o audiovisual per incentivar preguntes i reflexions. Així com posteriorment, en funció dels temes tractats.

En aquestes sessions partirem de la vivència per posteriorment introduir els continguts conceptuals.

Dates. 21 d'octubre; 18 de novembre; 16 de desembre; 20 de gener; 17 de febrer; 16 de març; 20 d'abril i 18 de maig.

 

Sessions on line:

Les 14 hores en línia estan repartides en 7 sessions de 2 hores que es realitzaran en divendres de 19h a 9h. de la tarda. Aquestes estan pensades per resoldre dubtes i analitzar casos particulars. Si algú no pogués assistir a aquestes reunions es gravaran amb el consentiment del grup (vídeo o àudio) perquè puguin accedir a la informació.

Dates. Els primers divendres de mes de novembre a maig menys al gener: 3 de novembre; 1 de desembre; 12 de gener; 2 de febrer; 1 de març; 5 d'abril i 3 de maig.

Mòdul 1- El sentit de leducació. Intenció, finalitat i objectius

Quin és lobjectiu de leducació? Adoctrinar o ensenyar a pensar lliurement? L'escola ensenya a creure i a obeir? Ensenya l'escola a desenvolupar els dons i els talents dels infants? Escolta l'escola les veritables necessitats dels infants? Què proposen les alternatives més conegudes? Entenem l'educació com una transmissió de coneixements o com un facilitador de les potencialitats personals dels nostres alumnes? Quina importància té preservar la connexió que tenen amb ells mateixos? La primera pregunta subjacent a l'acció educativa és: Per què? Plantejar-se aquesta pregunta ens posa en un camí i això ens obliga a prendre decisions. En aquest mòdul, a més d'indagar en aquestes preguntes, veurem diferents models que han donat les seves respostes particulars (Montesori, Waldorf, Pedagogia Llibertària, Pedagogia de l'oprimit, Educació lliure o viva, etc.), així com diferents projectes que han estat referents (Sumerhill, Pestalotzzi d'Equador, Projectes d'educació lliure o viva). Tots tenen alguna cosa especial del que ens podem nodrir. Un aspecte que cal revisar és la relació entre l'educació i les ideologies i amb l'espiritualitat. Aquest mòdul facilita als participants trobar el propi concepte d'educació que orienti la seva pràctica.

2- Funció de l'educador, acompanyament emocional i talent.

Acompanyem el creixement com a persones i també l'adquisició d'aprenentatges. Aquestes dues funcions van canviant qualitativament i quantitativament al llarg de les etapes. A les etapes més primerenques l'acompanyament emocional és fonamental i, a mesura que avancem, va prenent rellevància facilitar els aprenentatges. En aquest segon mòdul ens centrarem en l'acompanyament emocional i el talent de l'educador/a. Al mòdul de metodologia s'abordarà amb més profunditat la facilitació d'aprenentatges. Al nivell conceptual, tractarem què entenem per emoció i quina funció té en el desenvolupament de la persona. També veurem com les podem classificar i la connexió amb els instints i amb l'ego. Revisarem les aportacions de la neurociència sobre això. I veurem com evolucionen de manera natural a través de les diferents etapes evolutives. Un apartat important serà l'acompanyament de conflictes que farem de manera vivencial. La funció dels límits ocupa un lloc important en aquest mòdul. També parlarem de la relació entre emoció i aprenentatge. La tarda estarà dedicada a una proposta de coaching per descobrir els talents de cadascú. En aquest mòdul es faciliten criteris i eines per acompanyar emocionalment, així com per descobrir els propis talents educatius.

3- El projecte com a sistema.

Podem entendre una comunitat educativa com un sistema, és a dir, com un conjunt d'elements interconnectats el funcionament dels quals els implica a tots. Aquesta visió la podem aplicar al projecte en conjunt però també de forma particular a cada segment del mateix. Els principals grups a considerar són: mares i pares, educadores i educadors i alumnes. Hi ha un flux d'informació i també uns filtres. Tenir en compte aquests elements és fonamental per afavorir un funcionament harmònic i equilibrat. La seva anàlisi també ens permet considerar diferents models de projecte educatiu segons com es distribueixen les responsabilitats. També hi haurà una part dedicada a la visió sistèmica (inspirada en Bert Hellinger). Aquest mòdul proporciona eines teòriques per comprendre el projecte en conjunt i afavorir la cooperació i la creativitat en els equips, així com per millorar la relació amb les famílies.

 

Mòduls 4,5 i 6: el joc com a eina pedagògica

Als mòduls 4,5 i 6 veurem el sentit de cada tipus de joc en les diferents etapes evolutives i com en podem aprofitar el potencial per afavorir la maduració i l'aprenentatge. El joc és l'activitat espontània més important a la infància i l'adolescència. És per això que podem aprofitar-ho ja sigui en situacions espontànies o induïdes per afavorir el desenvolupament del potencial de cada infant i/o adolescent. En aquests mòduls es tractarà també l'impacte de les tecnologies de la informació en el desenvolupament dels nens i nenes. A banda de la vivència del joc, en aquest mòdul, els participants obtindran criteris per acompanyar els diferents tipus de joc.

 

4- El joc pre simbòlic.

Els jocs pre simbòlics tenen una importància fonamental en el desenvolupament dels infants. En aquest mòdul experimentem el joc d'oposició, que és el fonament de la seguretat i la capacitat de posar límits, el joc sensoriomotriu, base per a l'autonomia i l'autoestima i el joc de reassegurament. Veurem com acompanyar aquests jocs i com servir-nos del seu enorme potencial educatiu. Tots formen la base del que vindrà després: el llenguatge i els jocs basats en el símbol.

 

5- La funció simbòlica.

El joc simbòlic té un gran potencial per ajudar a evolucionar emocionalment, ja que permet expressar continguts que difícilment ho poden fer per una altra via. Acompanyar-ho requereix unes capacitats específiques que cal desenvolupar. En aquest mòdul també tractarem el llenguatge simbòlic dels contes, la creació plàstica i les seves implicacions.

 

6- Lactivitat reglada i el joc creatiu.

El joc reglat és un fet fonamental en la socialització. Tot i que gran part succeeix de forma espontània, podem obtenir recursos per explotar-ne el potencial pedagògic. Un apartat important serà lestructura dels jocs, tema que se solapa amb el mòdul de metodologia. També és important tractar el tema de la competitivitat i com acompanyar-la en una direcció de maduració i consciència.

El joc creatiu també serà objecte daquest mòdul, ja que és fonamental la seva aportació i les possibilitats de connexió interior que implica.

7- Metodologia Com aprenem? Quines són les condicions per afavorir laprenentatge?

Com organitzar la complexitat d¿un procés d¿aprenentatge? Quins tipus de processos daprenentatge existeixen? La metodologia fa referència al com organitzo la situació pedagògica per optimitzar els processos que intervenen en l'aprenentatge. Per fer-ho he de tenir en compte els diferents estils d'aprenentatge dels alumnes per una banda i l'estructura del contingut, de l'altra.

Veurem la influència del currículum, el paper dels objectius, els diferents tipus de processos segons aquests, els diferents estils d'aprenentatge, com es considera la consciència i el creixement personal i quin tipus d'aprenentatge es promou.

Els participants obtindran una eina conceptual que permet analitzar la pràctica i també crear i acompanyar processos de desenvolupament i aprenentatge, així com criteris per crear formes de registre i avaluació.

 

8- El procés creatiu.

En què consisteix la creativitat? Aquest mòdul té molta connexió amb l'anterior, atès que el procés d'ensenyament i aprenentatge és (o hauria de ser) un procés creatiu en si mateix. Però en aquest cas, aprofundirem en la creativitat com a actitud i també com a mitjà per créixer i fins i tot per crear realitat pròpia. La creativitat té certes lleis i exigeix ​​una comprensió de lestructura del procés, una gran empatia i un domini de la proposta, és a dir, dels límits. En aquest mòdul experimentarem la creativitat i exposaré criteris per acompanyar diferents processos.

 

9- Avaluació reflexió

En aquesta darrera trobada, cada participant tindrà l'oportunitat d'exposar, de manera creativa, el procés que personalment hagi fet al llarg de la formació.

Gràcies per participar en aquesta formació

Ben aviat es publicarà el preu i la forma de matriculació

On Line
Proper taller
bottom of page