top of page

El joc es un estat de consciència. Requereix presència i, al meu parer, ha de tenir un component de plaer.

Es la activitat mes natural en els infants i també la que té el més gran potencial pedagògic, terapeútic i sanador. 

Cada joc te un sentit en la evolució dels infants. El joc pulsional empodera, el joc de reasegurament seguritza, el joc sensoriomotor dona confiança i autonomia, a través del joc simbòlic aprenem el context social i fem neteja emocional. El joc reglat socialitza i estimula el pensament operacional. El joc creatiu ens connecta amb el nostre interior. Cada joc evoca i el.labora determinades emocions. Cada joc es configura a partir de determinats límits.

Article: Límites, evolución y juego

Quadre: Evolución, juego y límites

bottom of page