top of page

Origen de la humanitat i història
Els vídeos i llibres inclossos en aquesta pàgina mostren una visió alternativa a la oficial. El fet de incloure-les no implica que coincideixi amb les creences o plantejamens que expressen. De fet, no coincideixen entre elles en alguns aspectes. Totes son visions que m'han enriquit i m'han ajudat a plantejar-me moltes preguntes.

El misterio de Belicena Villca Nimrod de Rosario (2003) Autoedición. Argentina

Los Bere Alexandre Eleazar (1985) Autoedición. Barcelona

Los Paios Michel Rodellas (2017) Autoedición. Barcelona

Atlántida y Lemuria. Rudolf Steiner  (1987) Editorial Antroposófica. Buenos Aires 

Lemuria. El Continente Perdido del Pacífico. Wishar S. Cervé. (1959). Kinsgsport Press. San José (California).      

bottom of page