top of page

Teràpia emocional-atencional (adults i adolescents) i teràpia basada en e joc (infants)

 

Teràpia emocional-atencional

Els objectius de la teràpia emocional-atencional són:

  • Prendre conciència i evolucionar els hàbits de pensament, emoció i comportament que no ens ajuden a gaudir d'una vida més plena.

  • Indagar, si és necessari, en events personals i/o familiars que puguin condicionar el benestar present.

  • Desenvolupar els recursos personals i talents particulars per evolucionar personalment.

  • Equilibrar el to i la postura i desenvolupar el cos energétic com a base indispensable del benestar.

 

Aquests quatre objectius són sinèrgics, es a dir, es recolzen tots quatre per afavorir la evolució personal i, en funció de les necessitats de cada persona, es posa més l'accent en un o d'altre.

 

Els recursos principals en els quals em fonamento per desenvolupar aquesta proposta son:

La psicologia

Que aporta la possibilitat d’indagació en la història personal per portar a la consciència les representacions que estan dificultant el benestar psíquic i emocional.

La meditació

És a través de la capacitat d’auto observació que podem dissoldre els bucles d’emoció-pensament. L’atenció és la clau. És per això que aquest és un recurs imprescindible.

Arts marcials internes

De les que incorporo recursos tant posturals (I-chuan) com energètics (chi-kung, yuki).

La visualització creativa.

Inspirada en el entrenament autogen (Shultz), la visualització que proposo evita que les situacions que produeixen ansietat no ens bloquegin.  

 

En funció del perfil de la persona i com esdevingui el procés, també incorporo altres recursos:

 

Llenguatge simbòlic

En el qual podem establir dos nivells de desenvolupament

  • Creació per indagar internament. Diàleg amb la creació.

  • Creació per crear realitat pròpia.

Tot allò ho desenvolupo apart en els projectes Cos Oracle i Art i Propòsit.

 

Altres recursos que incorporo en funció del perfil de la persona:

  • Astrologia

  • Eneagrama

 

Aquesta teràpia requereix d’un compromís per part de la persona. Si no assumeix el propòsit de fer un canvi en els seus hàbits, si no crea un espai per practicar els recursos que es faciliten, aquesta proposta terapèutica no te gaire sentit.

 

Es proposa una fase inicial de quatre sessions setmanals desprès de les quals es proposen cinc amb una freqüència quinzenal.

 

El preu es de 70€ la sessió d’una hora.

Es poden plantejar sessions d’una hora i mitja a 100€.

Existeix la possibilitat de continuar en petit grup si es valora el potencial del grup per continuar en un procés de creixement personal i consciència

TERAPIA BASADA EN EL JOC (3-12 anys)

El joc és l’activitat espontània dels infants. És un estat de presència on cada nen y nena expressen la seva naturalesa profunda. A través del joc es produeix la major part dels aprenentatges vitals.

És per això que podem aprofitar el seu enorme potencial sanador per evolucionar afavorir determinades qualitats. En un àmbit terapèutic pot ser l’eina fonamental.

El joc presimbòlic

Dins d’aquest joc podem trobar tres dimensions:

La pulsió: mitjançant la qual els infants expressen agressivitat. El poder tranformador del joc permet que la violència esdevingui empoderament.

El reasegurament: són situacions en els infants tornen a un estat de seguretat facilitada per espais recollits o el contacte amb el terapeuta.

Sensoriomotricitat: en aquest joc es posa en joc i es desenvolupa la seguretat en la motricitat. És una dimensió que desenvolupa la autonomia.

Joc simbòlic:

En aquesta modalitat de joc, els infants expressen emocions que difícilment poden verbalitzar, especialment en la etapa que va dels tres als set anys. El joc simbòlic es un mitjà ideal per evolucionar aquestes emocions.

Joc reglat:

El joc reglat mostra la relació amb la regla compartida, l’autoritat i la socialització. A través d’aquest recurs podem afavorir la empatia i les capacitats necessàries per una socialització sana.

La modalitat “jocs de taula” també juga un paper important especialment en edats posteriors als set anys.

Joc representatiu i creativitat:

En l’àmbit de la representació, els continguts desenvolupats en el joc poden ser expressats amb una certa distància emocional que facilita la seva evolució. Pertanyen a aquest àmbit el dibuix, el modelatge, la construcció amb fustes, etc. Però també els jocs de paraules, els jocs on intervé el llenguatge tant el llenguatge de signes com el llenguatge simbòlic.

Aquest darrer mereix una consideració apart i té un vincle intens amb el joc simbòlic.

Els contes entren dins d’aquesta categoria i representen un gran recurs. Tant en la seva versió “tradicional” o “literària” com els inventats per un objectiu determinat o inventats per a un determinat objectiu i/o improvisats.

La terapia basada en el joc es fa individual o, preferentment, en petits grups de dos a cinc infants. Les sessions duran entre una hora o una hora i mitja i el preu es de 50€ o 70€ en funció de la duració.

bottom of page