top of page

Arts Marcials Integrades (13-17). Calendari, horari, preus i condicions.

Calendari:

 

Les classes seran tots els dimecres no festius des del 5 d’octubre al 21 de juny tots dos inclosos. El 27 de juny hi ha una reunió només per mares i pares en el mateix lloc i horari. Tampoc hi haurà classe els dimarts inclosos en les vacances escolars de Nadal i Setmana Santa: 28 de desembre, 4 de gener i 5 d’abril.

 

Lloc

La Melica. Carrer de l'Àngel nº 8.

 

Horari

Dimecres de 17,30 a 19.

Inscripció i pagaments:

 

En total son 10 pagaments de 58€.

El primer pagament es en concepte de matrícula i es fa al juliol, ingressant 58€ en el IBAN

ES30 2100 1370 1502 0020 6217

També pot ser per bizum al 615937917 al inici del mes (entre els dies 1 i 3).

En assumpte poseu, si us plau: JM - nom i cognom del vostre fill o filla.

Heu de tornar la fitxa d’inscripció omplerta.

 

La resta de pagaments es faran al inici de cada mes a partir d’octubre.

 

Germans (independent del grup d'edat):

El segon germà paga 20% menys tant en la matrícula com en la mensualitat, es a dir 46€. La suma dels dos germans seria 104€.

 

Inscripcions al mig del curs:

Si s'inscriu en el segon trimestre la matrícula és 42€ i en el tercer 22€.

 

Baixes en el primer mes:

Si al llarg del primer mes us doneu de baixa, torno la part corresponent de la matrícula (52€).

Les baixes s’han de comunicar abans del dia 25 del mes anterior.

bottom of page