top of page

De la confrontació a la harmonia

Arts Marcials Integrades

 

L’objectiu d’aquest curs es explorar diferents recursos en relació a la confrontació amb els altres. Les descobertes que fem a nivell corporal són metàfores aplicables a la vida quotidiana.

 

Primer experimentarem la relació amb nosaltres mateixos i amb el terra.

Continuarem en la posició vertical, investigant en el conflicte i com descobrir i aplicar principis de les arts marcials internes.

Les arts marcials que inspiren especialment aquest curs són el Aikido, el tai-chi i el Zhang Zhuang.

 

Els principis en els que fonamento la exploració son els de: ple-buit, to-relaxació i unió-diferenciació.

 

Per finalitzar el taller veurem con intencionar els nostres gestos per crear realitat pròpia a partir d'una forma molt senzilla.

 

Esta plantejat per qualsevol persona interessada en aquests temes, independent de la seva preparació física. No es necessària experiència en arts marcials.

Dia: 5 de novembre

Horari: 10-14 h.

Lloc: Mamaloa. Torrent de l'Olla 159.

bottom of page