top of page

Empoderamient masculí

La intenció d’aquest taller es pot resumir en dues idees:

  • Experimentar la energia intensa sense caure en la violència contra d’altres ni contra un mateix.

  • Explorar estratègies davant el conflicte: des centració, no resistència i unió.

La primera part serà un viatge des del moviment conscient per reconstruir la estructura corporal, per arribar a la oposició amb l’altre. L'oposició tindrà la qualitat que els participants desitgin.

Pot ser des de la interacció relativament suau fins una lluita intensa, però sempre descartant la competitivitat. Al final, integrarem el gest i el crit buscant la expressió de la energia.

A la segona part es tracta de vivenciar corporalment diferents estratègies davant del conflicte. Son com metàfores corporals de la vida quotidiana.

La proposta es basa en les arts marcials internes, però també integra elements de la sensopercepció i de la dansa creativa. Aquests continguts els he estat compartint en diferents contextos (grups d’homes, grups de dones i grups mixtos), de forma regular o esporàdica.

bottom of page